پنجشنبه 27 شهريور 1393   10:18:55


1393/6/26 چهارشنبهروزنامه ايران 26/06/1393
استاندار خراسان شمالي گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي آنچه در توان دارند را صادقانه به مردم بگويند .
استاندار خراسان شمالي گفت: اگر امكانات و منابع كافي باشد مديران ما توان انجام كارها را دارند .
استاندار خراسان شمالي گفت: پروژه هاي نيمه تمام در حوزه آب روستايي و راه روستايي داراي اولويت هستند.
مشاور وزير كشور در امور خانواده و بانوان گفت: بخشي نگري و عملكرد جزيره اي دستگاه ها كمكي به مسائل پيش روي زنان كشور نمي كند و تنها منابع محدود را از بين مي برد.
1393/6/19 چهارشنبهروزنامه ايران 19/06/1393
بيشتر
از: تا:

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Portalguest)


Powered By Sigma ITID.