يكشنبه 4 آبان 1393   03:14:07
 


                
                                       با حراست بيشتر آشنا شويم


دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اهداف و تشكيلات سازماني خاص به عنوان يك مجموعه اجرائي و نظارتي از مصاديق بارز و حيطه شمول اصول و قواعد مذكور بوده و به لحاظ ويژگيها، وظايف و جايگاه سازماني بعنوان يكي از زير مجموعه هاي تشكيلاتي، مستقيماً يا به صورت غير مستقيم و نامحسوس وظايف خطيري در ارتباط با سالم سازي محيط كار و كنترل كيفي و كمي كاركنان ، بررسي و احراز تخلفات اداري مالي ، حفاظت از تاسيسات و اماكن ، اسناد و مدارك را عهده دار مي باشد.بنابراين سياست و روش حراستي اجمالاً مبتني و به لحاظ موارد ذيل خواهد بود:
  • 1- اهتمام و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب ، بذل مساعي و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامي به عنوان اساسي ترين وظيفه دستگاه حراست.
  • 2- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان" مشاوري امين و امانتداري مطمئن   "         به مسئولين ، مديران و كاركنان و ارباب رجوع به منظور انعكاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهاي مشروع آنان و تلاش در رسيدگي و اقدامات لازم مطابق ضوابط براي اجابت درخواستهاي منطقي و قانوني مشاراليهم.
  • 3- شناسائي نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهيد و ارايه راه كارها و خط مشي هاي مناسب در جهت رفع نارسائي ها و مشكلات موجود به مديران بالاتر.
  • 4- رعايت كامل و دقيق شرح وظايف و دستورالعملهاي اجرائي و بهره برداري كامل از تجارب مكتسب.
  • 5- همكاري تنگاتنگ و صميمانه با مقامات در جهت تحقق اهداف سازماني و اهتمام و تلاش در القاء و تبيين جايگاه حراست به عنوان مشاورين امين و نستوه به مديران و بذل مساعي مشترك در تبادر و تحقق اين ايده كه : مديران و مسئولين حراست براي همديگر مي باشند نه در مقابل و رو در روي هم.
  • 6- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اينكه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متكي به اسناد و مدارك قابل استناد مي باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غير مستند و غير موجه جداً پرهيز و اجتناب خواهد شد.
  • 7- توجه و اهتمام مستمر و كامل در جهت سالم سازي محيط كاري و اداري سازمان و جلوگيري از بروز جو تشنج و تهديد و ارعاب وحشت براي جلوگيري از تقليل بازده و اعتماد كاري كاركنان .
  • و ...
خانه | بازگشت |
Guest (Portalguest)


Powered By Sigma ITID.