شنبه 29 شهريور 1393   02:30:47


1393/6/26 چهارشنبهروزنامه ايران 26/06/1393
استاندار خراسان شمالي گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي آنچه در توان دارند را صادقانه به مردم بگويند .
استاندار خراسان شمالي گفت: اگر امكانات و منابع كافي باشد مديران ما توان انجام كارها را دارند .
استاندار خراسان شمالي گفت: پروژه هاي نيمه تمام در حوزه آب روستايي و راه روستايي داراي اولويت هستند.
بيشتر
از: تا:

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Portalguest)


Powered By Sigma ITID.